Bestuur

Bestuur


 

 

 

 

 

 

Voorzitter: Gerrit Fokkema.

In de zomer van 1950 kwam een zwerm bijen Gerrit Fokkema tegen. Hij had wel eens gehoord en gelezen over bijen, maar had er geen snars verstand van. Toch zag hij kans om die zwerm, met een aardappelzak over zijn hoofd, te vangen in een bananenkist. Ja, en wat nu?

Achter de Hoven, waar Gerrit woonde, zat Jaap Hoekstra, kweker en imker, met een grote bijenstal met wel 50 volken! Gerrit vroeg hem om raad, en Jaap stelde een kast beschikbaar, deed de zwerm er in: en zo werd Gerrit imker!
Hij kocht bijenboeken en verdiepte zich in het bijenleven. In de winter pakte hij de bijen goed in omdat hij meende dat dat nodig was, maar Jaap Hoekstra moest er om lachen en zei dat dat niet nodig was. Toen Gerrit in het voorjaar de eerste keer in de bijen keek, had hij meteen zijn eerste steken te pakken, die hem de volgende ochtend bij het opstaan tegen de vloer deden gaan. De huisarts merkte op: “De beestjes kennen de baas nog niet”. Verder heeft hij er geen nadelige gevolgen van gehad.
Helaas verdronk Jaap Hoekstra in 1951 in een sloot bij de kwekerij. Diens zoon Casper had geen belangstelling voor de imkerij. Gerrit heeft later, toen hij wat meer volken kreeg, de leegstaande stal van Jaap Hoekstra gebruikt. Jaap’s kleinzoon Jacco had wél belangstelling. Gerrit hielp hem enkele volken op te zetten, en zo hadden ze, samen met nog een andere imker, op Jacco’s land een stal.
Toen die stal plaats moest maken voor een woonwagenpark heeft Gerrit Fokkema zich ingezet voor de oprichting van de huidige Stichting Bijenstal De Potmarge, waarvan hij voorzitter is.

 

 

 

 

 

 

Secretaris: Hein Hogenhuis

Hein Hogenhuis is leraar biologie in ruste en enthousiast imker.

Hij gaf jarenlang les aan het de CSG Comenius. Vanaf het begin van de Bijenstal De Potmarge was hij volop betrokken bij de organisatie, en is secretaris van de Stichting. Hein heeft o.a. de bevoegdheden van bijenteeltleraar A en B en heeft zich lange tijd ingezet voor het geven van bijencursussen. Ook was hij voorzitter van de NBV afdeling Leeuwarden van 1997- 2013.
Op dit moment houdt Hein zich voornamelijk bezig met het beheer van de volken op de Potmargestal die voor de praktijklessen door cursisten gebruikt worden. Zelf heeft hij een aanzienlijk aantal volken op een prachtige stal, even benoorden Leeuwarden.

 
 

 

 

 

 

Penningmeester: Coby de Boer

Toen Coby de Boer in 1997 op hemelvaartsdag haar eerste bijenvolk kreeg, heeft ze daar dagenlang gefascineerd bij zitten kijken. In 1998 deed ze de basiscursus, en inmiddels is ze een ervaren imker met 6 volken, die bij haar in de tuin staan.

Van 1999 - 2005 had ze zitting in het bestuur van de afdeling Leeuwarden van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging), en van 2000 – 2006 was ze secretaris van de afdeling Friesland.
Op dit moment is ze penningmeester van de Stichting Bijenstal De Potmarge.
Haar enthousiasme voor de bijen heeft zich o.a. vertaald in het volgen van een aantal cursussen: in 2003 de cursus voor gevorderden in Eelde, in 2011 deed ze de lerarenopleiding A en in 2017 volgde ze de cursus bijengezondheid. Sinds 2013 is Coby beheerder van de bijenstal van het Station voor Carnicateelt op Schiermonnikoog.
Coby over imkeren: “Prachtig, heerlijk bezig zijn, spannend, soms verrukking, soms problemen. Het maakt je hoofd leeg van andere dingen. Fascinatie, passie, heel boeiend!”
Haar advies aan beginnende imkers is om zich vooral aan te sluiten bij een vereniging, en een cursus te volgen. Bijenhouden leer je in de praktijk door goed te observeren, ervaring met andere imkers uit te wisselen en door vakliteratuur bij te houden. Imkeren is vooral een interactie tussen de bijen en de imker.