geschiedenis

Geschiedenis van de Bijenstal Potmarge  De Potmarge is een heel oud riviertje ten zuidoosten van de binnenstad van Leeuwarden. Van oudsher waren aan de oevers van dit licht meanderende water lusthoven en tuinen gevestigd. In de loop der jaren ging het zwaartepunt van dit groene gebied over van recreatief naar professioneel: lusthoven werden langzamerhand moestuinen, bloemkwekerijen en boomgaarden voor commerciële doeleinden.
Doordat er ook al jarenlang een aantal kleine industrieën aan de oever waren gevestigd, waren het water en de bodem van de Potmarge door de jaren heen ernstig vervuild. Naarmate de kwekerijen plaats moesten maken voor stedelijke bebouwing raakten het gebied rond de Potmarge en de rivier zelf verwaarloosd.
In 2000 is de gemeente Leeuwarden begonnen met de aanpak van ‘duurzame verbetering van de ecologische potenties van water en oevers, recreatieve mogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit van het Potmargegebied’. Wat betekende dit alles voor de bijenstand in deze regio. Immers, er bestond sinds jaar en dag een privé-bijenstal (Jacco Hoekstra, Gerrit Fokkema c.s.). Bij de sanering en herinrichting van de Potmarge en omgeving kwam er naast deze bijenstal een speelvijver. Dat was wel een beetje een bedreiging voor de bijen, maar ze mochten vooralsnog blijven. Totdat de gemeente een woonwagenpark plande op het land waar de bijenstal stond. Toen moesten de bijen weg. Maar ja, waar heen?  
  Toen de kranten er over schreven, reageerde het A.O.C. (nu Nordwin College, gevestigd aan de andere kant van de Potmarge) bij monde van Johan Dalstra (centrale directie Nordwin college). Deze vroeg of het niet bij hen op het terrein kon. Men schakelde de bijenhoudersvereniging in, vroeg geld aan de gemeente (die was immers de oorzaak van het verdwijnen van de bijenstal), en met nog een gift van het Steinvoortefonds lagen alle wegen open voor een nieuwe bijenstal.
De Stichting Bijenstal De Potmarge werd opgericht in 2005. Het A.O.C. stelde als eis dat hun bouwadviseur, Hessel Hoekstra, betrokken moest worden bij de bouw van de bijenstal. Gerrit Fokkema kende die man, en heeft hem verteld hoe zo'n stal eruit moest zien. Hessel Hoekstra heeft vervolgens een bouwtekening gemaakt en in 2006 werd onze bijenstal gebouwd door Bouwbedrijf Friso, die ook ook ander werk op het terrein van het A.O.C. verrichtte. Anno 2018 is de bijenstal Potmarge ’s zomers een zeer levendige plek. Van april tot en met juni worden er wekelijks praktijklessen gegeven aan beginnende imkers.  
Verder houdt de stal ’s zomers iedere maand een open dag, waarop bezoekers welkom zijn om kennis te nemen van het bijenleven. Ervaren imkers vertellen over de bijen, er staan demonstratiekastjes die duidelijk maken hoe een bijenvolk en een koningin er uitzien en natuurlijk is er honing te koop. Een leuk en leerzaam uitje voor jong en oud!