Het ontstaan van de bijenstal

Al voor 1950 bestond er een grote bijenstal in Leeuwarden. Jaap Hoekstra, de oprichter van de bijenstal, was hier kweker en imker. Hij had 50 bijenvolken. De bijenstal was gevestigd in de buurt Achter de Hoven. Deze buurt is onderdeel van de wijk ‘Potmargezone’.

 

1950-2000

Gerrit Fokkema, geboren op 6 juni 1923 in Leeuwarden (bekend van de Overval in het Huis van Bewaring – Blokhuispoort, december 1944) kwam in de zomer van 1950 bij Jaap in de bijenstal. Gerrit had hulp nodig. Hij had namelijk een bijenzwerm gezien. Jaap maakte een bijenkast vrij en deed de zwerm erin. Gerrit vond het allemaal erg interessant. Hij kocht bijenboeken en verdiepte zich in het bijenleven. Zo werd Gerrit Fokkema imker.

In 1951 overleed Jaap plotseling. Hij verdronk in een sloot vlakbij de bijenstal. Jaap zijn kleinzoon, Jacco Hoekstra, nam zijn taken over. Samen met Gerrit Fokkema en nog een imker zorgden ze voor de bijen.

 

2000-2015

50 jaar later in het jaar 2000, had gemeente Leeuwarden andere plannen.  In de omgeving waar de bijenstal stond moest het gebied duurzaam verbeterd worden. Er kwam een speelvijver, er werd gesaneerd en heringericht. De bijenstal mocht nog blijven en Gerrit Fokkema bleef betrokken.

 

2015

De gemeente besloot om een woonwagenpark te ontwikkelen. Er was geen plek meer voor de bijen. Kranten schreven erover en zo kwam het onder ogen van Johan Dalstra, directie van het Nordwin college (destijds het A.O.C en heet nu Aeres). Johan Dalstra stelde voor om de bijenstal op het terrein van de school te bouwen. De bijenhoudersvereniging werd ingeschakeld, de gemeente Leeuwarden en het Steinvoortefonds deden een gift en zo werd Bijenstal de Potmarge gebouwd.

Gerrit Fokkema

Gerrit Fokkema 1923 – 2019 

 

Het Bestuur

Stichting Bijenstal de Potmarge heeft een bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 leden. De leden van dit moment vormen sinds 2017 het bestuur.

Het bestuur zorgt ervoor dat de stichting zich houdt aan het doel. Ze keuren belangrijke documenten. Denk aan subsidieaanvragen, jaarverslagen en begrotingen.

 

Voorzitter

Jurjen Liekelema

 

Secretaris

Martine Kamphorst

 

Penningmeester

Coby de Boer